භාවිත කාලය

මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන්නන් මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිත නියමයන්ට යටත් වේ. ඔබ පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට එකඟ නොවන්නේ නම්, කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකරන්න හෝ කිසිදු තොරතුරක් බාගත නොකරන්න.

මෙම නියමයන් සහ මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය ඕනෑම වේලාවක යාවත්කාලීන කිරීමේ අයිතිය යුනිප්‍රෝමා සතුය.

වෙබ් අඩවි භාවිතය

සමාගමේ මූලික තොරතුරු, නිෂ්පාදන තොරතුරු, පින්තූර, ප්‍රවෘත්ති යනාදිය ඇතුළුව මෙම වෙබ් අඩවියේ සියලුම අන්තර්ගතයන් අදාළ වන්නේ නිෂ්පාදන භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට මිස පුද්ගලික ආරක්‍ෂිත අරමුණු සඳහා නොවේ.

අයිතිය

මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය යුනිප්‍රෝමා වන අතර එය අදාළ නීති හා රෙගුලාසි මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියේ සියලුම අයිතිවාසිකම්, මාතෘකා, අන්තර්ගතයන්, ප්‍රතිලාභ සහ අනෙකුත් අන්තර්ගතයන් යුනිප්‍රෝමා සතු හෝ බලපත්‍ර ලබා ඇත

වියාචනයන්

යුනිප්‍රෝමා මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය හෝ අදාළතාවය සහතික නොකරන අතර එය ඕනෑම වේලාවක යාවත්කාලීන කිරීමට පොරොන්දු නොවේ; මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු වර්තමාන තත්වයට යටත් වේ. යුනිප්‍රෝමා මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය, නිශ්චිත අරමුණු සඳහා අදාළ වීම ආදිය සහතික නොකරයි.

මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු තොරතුරු තාක්ෂණික අවිනිශ්චිතතාව හෝ යතුරු ලියන දෝෂ තිබිය හැකිය. එමනිසා, මෙම වෙබ් අඩවියේ අදාළ තොරතුරු හෝ නිෂ්පාදන අන්තර්ගතය වරින් වර සකස් කළ හැකිය.

රහස්‍යතා ප්‍රකාශය

මෙම වෙබ් අඩවියේ පරිශීලකයින්ට පුද්ගලික හඳුනාගැනීමේ දත්ත සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු නිෂ්පාදන ඔවුන්ට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම්, ඉල්ලුම් මාතෘකාව, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ප්‍රශ්නය හෝ වෙනත් සම්බන්ධතා තොරතුරු වැනි විද්‍යුත් තැපෑලක් යවන විට පුරවා ඇති තොරතුරු ඔවුන්ට එවිය හැකිය. නීතියෙන් නියම කර ඇති පරිදි හැර අපි ඔබේ පුද්ගලික දත්ත කිසිදු තෙවන පාර්ශවයකට ලබා නොදේ.