නිෂ්පාදන

  • වෙළඳ නාමය
  • නිෂ්පාදන නාමය
  • CAS අංකය.
  • දේපළ
  • ට්‍රයසැටිල්ගන්සික්ලොවර්

   ට්‍රයසැටිල්ගන්සික්ලොවර් 86357-14-4 කුඩු ආකෘති බලන්න
  • ඩී- S- සල්ෆීනයිලැසිටික් අම්ලය

   ඩී- S- සල්ෆීනයිලැසිටික් අම්ලය 41360-32-1 කුඩු ආකෘති බලන්න
  • ස්මාර්ට්සර්ෆා-එස්සීඅයි 85

   සෝඩියම් කොකෝයිල් ඉසෙතියොනේට් 61789-32-0 කැටිති / කුඩු, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • PromaCare-HEPES

   හයිඩ්‍රොක්සිඑතිල්පිපෙරසීන් එතේන් සල්ෆොනික් අම්ලය 7365-45-9 කුඩු, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • PromaCare EC-66

   ජලය, ඇක්‍රිලමයිඩ් / සෝඩියම් ඇක්‍රිලොයිල්ඩිමෙතිල්ටරේට් / ඇක්‍රිලික් අම්ල කොපොලිමර් 7732-18-5, / ඇනොනික් ජල විසරණය කොපෝලිමර් ආකෘති බලන්න
  • PromaEssence-RVT

   රෙස්වෙටරෝල් 98% 501-36-0 සුදු පැහැති සිහින් කුඩු ආකෘති බලන්න
  • PromaEssence-WHE

   Witch Hazel Extract 84696-19-5 වර්ණ රහිත හෝ තරමක් කහ පාරදෘශ්‍ය ද්‍රවයක් ආකෘති බලන්න
  • PromaCare-KDP

   කොජික් ඩිපල්මිටේට් 79725-98-7 හොඳම pH පරාසය: 4-9, තෙල් ද්‍රාව්‍ය, Promacare® KA ව්‍යුත්පන්නය ආකෘති බලන්න
  • ඇක්ටිටයිඩ්-ඒඑච් 3

   ඇක්ටයිල් හෙක්සපෙප්ටයිඩ් -3 616204-22-9 දියර / කුඩු, ජලයේ ද්රාව්ය ආකෘති බලන්න
  • ඇක්ටිටයිඩ් -3000

   ජලය, ග්ලිසරින්, බියුටිලීන් ග්ලයිකෝල්, කාබොමර්, පොලිසෝර්බෙට් 20, පැල්මිටොයිල් ට්‍රිපෙප්ටයිඩ්, පැල්මිටොයිල් ටෙට්‍රපෙප්ටයිඩ් 7732-18-5; 56-81-5; 107-88-0; 9003-01-4; 9005-64-5 අර්ධ පාරදෘශ්‍ය දුස්ස්රාවී දියර, ජලයේ ද්රාව්ය ආකෘති බලන්න
  • ඇක්ටිටයිඩ්-සීපී

   තඹ පෙප්ටයිඩ් 49557-75-7 නිල් කුඩු, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
  • ඇක්ටිටයිඩ්-සීඑස්

   කර්නොසීන් 305-84-0 සුදු හෝ අළු කුඩු, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ආකෘති බලන්න
123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/11